Rada města vzala na vědomí rezignace i nové zastupitele

Rada města vzala na vědomí rezignace i nové zastupitele
ilustrační foto

Rada města Prostějova na své schůzi dne 22.9.2015 řešila i řadu otázek spojených s fungováním Zastupitelstva města Prostějova. Dochází k řadě změn.

Rada města Prostějova vzala na vědomí rezignaci Věry Palacké na mandát člena zastupitelstva, vzdání se funkce primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka, rezignaci Evy Zatloukalové na mandát člena zastupitelstva, vzdání se funkce člena Rady města Prostějova a rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Prostějova Aloise Mačáka.
Alena Rašková, 1. náměstkyně, zároveň svolala zasedání Zastupitelstva města Prostějova na 5.10.2015.
Rada konstatovala, že dnem 17.9.2015 se stal členem Zastupitelstva města Prostějova Petr Lysek a dnem 18.9.2015 Jiří Pospíšil. Zároveň pověřila Alenu Raškovou, aby předala novým členům zastupitelstva osvědčení. (red)

Poslat nový komentář