Máte garáž na Močidýlkách? Cestu si opravte sami, vzkazuje magistrát

Máte garáž na Močidýlkách? Cestu si opravte sami, vzkazuje magistrát
ilustrační foto

Na špatnou příjezdovou cestu ke garážím na Močidýlkách si stěžuje jeden z obyvatel Prostějova. Jde o účelovou komunikaci, opravte si ji sami, vzkazuje magistrát.

„Zajímalo by mě, kdo je správcem, vlastníkem komunikace v oblasti Močidýlka, příjezdových cest ke garážím. Cesta je rok od roku horší, vlivem výtluků a děr na cestě. Popřípadě jak a kde dosáhnout opravy,“ ptá se občan na webu města.
„Vlastníkem pozemků a komunikací okolo garáží v Močidýlkách je město Prostějov. Správu a údržbu místních komunikací pro město provádí společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se jedná o účelové komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelové komunikace nejsou evidovány v pasportu místních komunikací, jelikož nejsou místními komunikacemi a jejich údržba je pouze na rozhodnutí vlastníka,“ odpovídá ústy mluvčí Jany Gáborové magistrát. „Jelikož tyto účelové komunikace okolo garáží využívají pouze majitelé přilehlých garáží, vedení Magistrátu města Prostějova rozhodlo, že tyto cesty nebudou opravovány. Současně Vám sděluji, že město umožní majitelům garáží provést opravu cest okolo garáží na vlastní náklady, pokud bude použit vhodný materiál, jako štěrk nebo asfaltový recykláž,“ dodává Gáborová. (red)

Poslat nový komentář