Rozpočet města počítá s investicemi za téměř 161 milionů korun

Rozpočet města počítá s investicemi za téměř 161 milionů korun
ilustrační foto

Opravy, rekonstrukce, nové stavby, zateplování nebo třeba nová kanalizace. To je malý výčet investičních akcí, které budou letos buď zahájeny, nebo se v nich bude pokračovat. Přesná částka, která je v rozpočtu 2016 na tyto výdaje vyčleněna, je 160 970 000 korun.

V pondělí 14. prosince 2015 zastupitelé odsouhlasili rozpočet pro rok 2016. Počítá se v něm s příjmy ve výši 784 079 290 Kč a výdaji ve výši 854 405 690 Kč. Celkový objem neinvestičních výdajů je 693 435 690 Kč, investičních výdajů 160 970 000 Kč a finančních operací 70 326 400 Kč.
Největší investiční akcí roku 2016 je regenerace sídliště Šárka, rozpočtována na 20 milionů korun. Dalšími investičními akcemi, se kterými rozpočet na letošní rok počítá, je například pokračování rekonstrukce zámku (10 milionů korun), zateplení budovy v ulici Kostelecká č. 17 (9 milionů), energeticky úsporná opatření Š v ulici Dvořákova (9 milionů), energeticky úsporná opatřen MŠ v ulici Aloise Krále (7 milionů), úpravy šaten zimní stadion (5 milionů), křižovatka (rondel) na Poděbradově náměstí ( 5 milionů), dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky 5 milionů), vybudování parkoviště v Anenské ulici (4,6 milionu) a cyklostezka Prostějov – Žešov (4,5 milionu).
Město bude rovněž investovat do propojení ulic Luční a Plumlovská (4 miliony), regenerace ulice Tylova (4 miliony), komunikace a cyklostezka ulic Anglická a Holandská (3,5 milionu), městské hradby (3 miliony), Národní dům – střecha (3 miliony), demolice jezdeckých kasáren ( 3 miliony), stavební úpravy Krasického rybníka (2,6 milionu), cyklostezka v ulici Martinákova a Pod Kosířem (1,5 milionu). (red)

Poslat nový komentář