Koledníci byli i na radnici

Koledníci byli i na radnici
Foto MMP

Tříkrálová sbírka je v plném proudu. Probíhá i ve zdejším děkanátu. VIP skupinka Tří králů navštívila i magistrát města Prostějova.

Tříkráloví koledníci zavítali také na radnici. Přijala je primátorka města Alena Rašková: „Přeji všem koledníkům, aby vybrali co možná největší obnos, který bude sloužit potřebným.“ Podle koordinátora sbírky Víta Forberského vybrané peníze, které prostějovská Charita získá, pomohou mimo jiné budovanému centru Marta.

Pozor na podvodníky!
Koledníky mohou v ulicích města Prostějova a okolních obcích lidé potkávat v průběhu tohoto týdne. Pokud ale koledují bez dokladů Charity nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o podvod.
„Regulérní koledníky lidé poznají podle průkazu, kde jsou podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat,“ vysvětlil koordinátor sbírky Vít Forberský a doplnil, že i kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity. Koledníci budou vybírat nejdéle do 11. ledna 2016. (red)

Poslat nový komentář