Inflační zvýšení nájemného a pachtovného se letos opět nekoná

Inflační zvýšení nájemného a pachtovného se letos opět nekoná
ilustrační foto

Rada města Prostějova schválila, že nebude navyšovat letošní nájemné o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve vlastnictví města Prostějova. Zvyšovat se nebude ani pachtovné u smluv na užívání a používání městského majetku.

V rámci většiny uzavřených nájemních a pachtovních smluv na užívání a požívání majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, zejména pozemků a nebytových prostor, je smluvně sjednána možnost každoročního navyšování nájemného a pachtovného o míru inflace. V letech 2010 až 2015 nebylo nájemné a pachtovné navyšováno, a to s ohledem na výši míry inflace a také s ohledem na časovou a kapacitní náročnost rozesílání písemných oznámení.

Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu činila míra inflace, index spotřebitelských cen, za rok 2015 0,3 %. (red)

Komentáře

To je špatné rozhodnutí. Město by mělo využívat inflační doložky, zejména v době, kdy se ekonomice daří, je možnost přivýdělku . Z výnosů by se měly stavět nové obecní byty a zlepšovat údržba. Město není dobrý hospodář.

Poslat nový komentář