Jednání Zastupitelstva města Prostějova již dnes!

Jednání Zastupitelstva města Prostějova již dnes!
ilustrační foto

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova se koná v pondělí dne 6.6.2016 od 13 hodin v jednací síni radnice v Prostějově.

Zastupitelé mimo jiné projednají záležitosti kolem Národního olympijského centra, ke kterým podá informace Miroslav Černošek, zvolí člena Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova (návrh Hnutí ANO 2011), schválí řádnou účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2015 a závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2015 (od 15:00 hod.), posvětí odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., odsouhlasí bezúplatný převod bronzové sochy „Pionýr – Mičurinec“, vyslechnou zprávu o činnosti Rady města Prostějova, či posoudí žádost o další investici do opravy varhan. (red)

Komentáře

Proč informaci k Národnímu olympijskému centru nepodá zástupce našeho města v tom zapsaném spolku Prostějov olympijský?? Není toho na 77 letého pána moc?? Řídit městskou policii atd., atd. Mějte ohled na staříky.

Poslat nový komentář