Za chvíle začne jednat zastupitelstvo. Letos naposledy

Za chvíle začne jednat zastupitelstvo. Letos naposledy
ilustrační foto

Dvacáté zasedání Zastupitelstva města Prostějova se koná dnes, v pondělí 12.12.2016 od 13 hodin.

Zastupitelé projednají mimo jiné členství ve Sdružení obcí střední Moravy, změnu názvu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., schválí odměny členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a předsedům členům osadních výborů za rok 2016, projednají OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a změnu OZV statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu a také návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017. Věnovat se budou dotacím, regeneraci sídlišť 2017 či záležitosti Manthellan, a.s. (red)

 

Poslat nový komentář