Magistrát hledá referenta odboru Obecní živnostenský úřad!

Magistrát hledá referenta odboru Obecní živnostenský úřad!
ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou obor veřejná správa a vyšší odborné vzdělání, znalost živnostenského zákona a správního řádu a praxe ve veřejné správě. 

K přihlášce uchazeč připojí strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Termín pro podání přihlášky je do 10. 10. 2019, předpokládaný nástup: listopad 2019, příp. dle dohody.

Bližší informace o pracovním místě podá Jiří Kratochvíl, vedoucí oddělení registrace Odboru obecní živnostenský úřad MMPv, tel. č. 582 329 505 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Komentáře

Ti blázni to za dva zase zruší,tak co jim tam dělat šaška s přihlášením

Poslat nový komentář