Město hledá vedoucího Odboru sociálních věcí

Město hledá vedoucího Odboru sociálních věcí
ilustrační foto radnice

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na sociální práci, praxe v řídící pozici min. 2 roky, praxe min. 1 rok ve veřejné správě, znalost zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce, zákona o sociálních službách a občanského zákoníku. Výhodou je pak zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí nebo při výkonu opatrovnictví nebo v sociálních službách.

Přihláška musí obsahovat, mimo jiné, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Termín pro podání přihlášky je do 20. 2. 2020, předpokládaný nástup březen 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Blanka Vysloužilová, tajemnice MMPv, tel. č. 582 329 705 nebo Svatava Novotná, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů MMPv, tel. 582 329 709.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

 

Poslat nový komentář