Právník Kotrys dostane za Manthellan 200 tisíc?!

Právník Kotrys dostane za Manthellan 200 tisíc?!
ilustrační foto manthellan

 

Rada města Prostějova rozhodla v říjnu uzavřít s prostějovským advokátem Tomášem Kotrysem smlouvu o poskytnutí právních služeb. Město zastupuje ve věci žaloby o náhradu škody a plnění povinností ze smlouvy, kterou podal MANTHELLAN. V březnu k tomu přibylo zastupování ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se stejnou společností. A také slušná odměna.

Obě jednání probíhají u Okresního soudu v Prostějově. V prvním případě jde zhruba o částku 480 tisíc korun, kterou Manthellan požaduje od města jako náhradu škody. V druhém pak o žalobu o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se stejnou společností.

Advokátovi Rada města Prostějova dne 17. března přiklepla slušnou sumu, usnesením č. 5240 mu za konzultační, poradenské a právní služby – právní zastoupení ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností dala odměnu 200 tisíc korun. (ber)

Rozpočtové opatření kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem města a 70 - FinančníSchváleno usnesení č. 5240: Rada města Prostějova s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000050

006171

5166

 

 

0500000000000

200.000

 

Konzultační, poradenské a právní služby – právní zastoupení ve věci žaloby o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností MANTHELLAN, a.s.

2. Snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0000000070

006409

5901

 

 

0700000707100

200.000

 

Snížení rezervy pro rozpočtová opatření RMP

Komentáře

A to se (někomu) vyplatí....  to je síla.

 

Pokud je pan advikát vyseká z kriminálu, který jim hrozí, tak je odměna dokonce nízká. Ale jako každý, kdo udělá v životě chybu, měli by si to zaplatit sami ze svého, vždyť mají platy od 62 - 71 000 měsíčně! Asi je jim to málo, když je to jen v korunách, že.

Poslat nový komentář