Kraj chce prodat Manthellanu pozemek u KaSCentra

Kraj chce prodat Manthellanu pozemek u KaSCentra
ilustrační foto

Dlouhodobá kauza stavby Galerie Manthellan, která má zabrat velkou část centra Prostějova, nabírá na obrátkách. Před několika dny společnost Manthellan zabrala bez upozornění na tuto činnost plochu mezi Komenského a Wolkerovou ulicí kvůli archeologickému průzkumu. Nyní požádala Olomoucký kraj o prodej dalšího pozemku v této lokalitě. Za metr zaplatí 2700 korun. 

"Záměrem Olomouckého kraje je odprodat nemovitý majetek, pozemek parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví společnosti MANTHELLAN a.s., IČ: 28205618, za kupní cenu ve výši 180 900 Kč a za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,"  lze se dočíst na úřední desce města Prostějova. 

Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 8. 1. 2018 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. 

Okolní pozemky vlastní buď Olomoucký kraj, nebo město Prostějov. Jak se k situaci staví město, zjišťujeme. (ber)

Komentáře

Manthelan to je největší nesmysl co se vymyslel.

Poslat nový komentář