Město vydalo prohlášení k situaci kolem společnosti Manthellan

Město vydalo prohlášení k situaci kolem společnosti Manthellan
Foto ber

V sobotu 2. prosince 2017 společnost MANTHELLAN a.s. ohradila pozemky na ploše bývalé sodovkárny, jež jí statutární město Prostějov přenechalo nájemní smlouvou ze dne 22. 12. 2010 za účelem přípravy a realizace projektu „Galerie Prostějov“.

Společnost MANTHELLAN a.s. je podle této nájemní smlouvy oprávněna provádět za stanovených podmínek na pronajatých nemovitostech i pod nimi stavební či demoliční práce, stavby a zařízení, terénní a jiné povrchové úpravy, příp. další změny zasahující do stavebně technického stavu pronajatých nemovitostí. Za tímto účelem je společnost MANTHELLAN a.s. oprávněna umožnit vstup a užívání pronajatých nemovitostí i osobám, které se budou na realizaci projektu či jeho jednotlivých částí podílet.

V situaci, kdy platnost smluvních vztahů mezi statutárním městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a.s. řeší Nejvyšší soud ČR, primátorka města písemně požádala představenstvo společnosti MANTHELLAN a.s., aby zvážilo zahájení zjišťovacího archeologického průzkumu, případně dalších prací souvisejících s přípravou projektu Galerie Prostějov a současně žádala o zpřístupnění pronajatých pozemků pro dosavadní užívání, a to až do rozhodnutí dovolacího soudu.

Navzdory žádosti paní primátorky byly dne 13. 12. 2017 v lokalitě ulice Wolkerova zahájeny archeologické práce na záchranném výzkumu, které provádí společnost Archaia Olomouc o. p. s., sídlem Panská 4, 779 00 Olomouc. Práce vedou ředitelka společnosti Mgr. Veronika Dudková a Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., kteří jsou osobně přítomni. Archeologický výzkum probíhá na základě ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Práce probíhají na základě dohody uzavřené mezi společnostmi Archaia Olomouc, o. p. s., a MANTHELLAN, a. s., investorem projektu Galerie Prostějov.

Zahájení přípravných archeologických prací pro výstavbu obchodně-společenského centra Galerie Prostějov je součástí přípravy developerského projektu obchodně-společenského centra společností MANTHELLAN a.s. Pokud tyto práce vyžadují uzavření předmětného prostoru a provádění stavebních či demoličních prací či terénních a jiných povrchových úprav, příp. dalších změn zasahujících do stavebně technického stavu pronajatých nemovitostí, nelze postup společnosti MANTHELLAN a.s. bez dalšího považovat za postup v rozporu s podmínkami nájemní smlouvy.

Společnost MANTHELLAN a.s. za užívání všech pronajatých nemovitostí za uvedeným účelem platí Statutárnímu městu Prostějovu od roku 2011 nájemné ve výši 423.630 Kč ročně.

Provádění prací průběžně sleduje i věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče. O dalším vývoji situace bude prostějovský magistrát veřejnost informovat.

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky

Komentáře

Docela je smutne ze nam sebraly jedine parkoviste ktere se neplatilo a vlezlo se tam hodne automobilu.Ted zaparkovat v centru je obtizne ale to nikoho nezajima na obcany se vykaslem hlavne ze budem mit ztoho penize

Opět občané města prodělají,ale zastupitelé mají své .Ale koho by to zajímalo,
že platíme nějaké daně zbytečně a že se s nimi špatně hospodaří.Nejlépe nic nevědět
a o nic se nestarat.

Vše lepší, než dlouhotrvající dosavadní otřesný hliněný stav a to kousek od centra města. Ještě tu komunistickou tržnici u špalíčku zbourat a už bude Prostějov celkem pěkné město:).

BLABLABLABLA domluvili jsme Magistrát

Nájemné je krásná věc. Ale Fišere, řekni to celé. Zaplacené nájemné bude odečteno od budoucí prodejní ceny! B) A firma Manthellan část pozemků pronajímá Domovní správě. Takže si co zaplatí v budoucnu odečte a nájem nyní co vyberou mají na kapesné. P.

Tak je vše v pořádku, jelikož co dělá naše drahá rudo - oranžová koalice pod vedením Hnutí PéVéčko, to dělá dobře. Pokud něco dělá špatně, platí předchozí věta. A občané TICHO!! Koalici si rozbíjet nedáme!! P.

Poslat nový komentář