Nejvyšší soud vrátil projednání kauzy "Manthellan" zpět na kraj

Nejvyšší soud vrátil projednání kauzy "Manthellan" zpět na kraj
ilustrační foto galerie Prostějov

Nejvyšší soud v Brně svým rozhodnutím ze dne 21.2.2018 zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2016, vyhověl tedy dovolání společnosti Prior.

Zatímco Okresní soud v Prostějově určil neplatnost smluv o smlouvách budoucích uzavřených mezi městem Prostějov a společností Manthellan, jejichž předmětem měl být prodej Kascentra a přilehlých pozemků a následně výstavba obchodně-kulturního centra, krajský soud v Brně toho rozhodnutí změnil a žalobu o určení neplatnosti smluv zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil nedostatkem naléhavého právního zájmu ze strany žalobkyně – společnosti PRIOR.

Nejvyšší soud, ke kterému se však žalobkyně dovolala, se však s argumentací Krajského soudu neztotožnil. Naopak, našel v odůvodnění rozhodnutí vady, pro které jej zrušil a vrátil Krajskému soudu k opětovnému rozhodnutí.

Platností či neplatnosti smluv mezi městem Prostějov a společností Manthellan se však Nejvyšší soud nezabýval. Na to, zda-li ji krajský soud potvrdí či nikoliv, si budeme muset počkat. (gk)

Poslat nový komentář