Aleš Melka: Mobilní masáže seniorům pomáhají

Aleš Melka: Mobilní masáže seniorům pomáhají
ilustrační foto archiv Aleš Melka

 

O Aleši Melkovi Pvnovinky psaly v souvislosti s jeho pomocí Zdeničce Kotyzové. Díky jeho masážím se dívce, potýkající se následky fatální autonehody, rapidně zlepšuje zdravotní stav. Pětatřicetiletý Aleš Melka je profesionál, své práci rozumí a dosahuje v ní díky neustálému vzdělávání velkých úspěchů. Navíc nabízí v Prostějově poměrně neznámou věc – mobilní masáže. Dnešní díl povídání proto věnujeme jeho práci se seniory a zdravotně postiženými.

1. Čemu se věnujete u seniorů? U seniorů je velmi podstatné, že nemusí řešit, jak se na masáž dostanou. Často navštěvuji klienty se sníženou schopností pohybu a velmi těžko by na masáž někam cestovali.

Nabízím mobilní služby, což znamená, že já přijedu za klientem, vše si přivezu s sebou, v závěru opět veškeré věci sbalím, odjíždím a klient nemusí nikam cestovat, nic uklízet a hlavně proces regenerace, který během masáže a po ní probíhá v těle není ničím narušen. V tomto je hlavní přínos mých služeb, pro moje klienty obecně. Rovněž po masáži je nezbytné, aby byl klient v klidu, aby se například nenachladil, svalstvo a úpony jsou uvolněné, mohlo by dojít ke zranění neopatrným pohybem. V případě, kdy domasíruji, proběhne ještě krátká konzultace, sdělení pocitů atd. odjíždím a klient může odpočívat. Není vystaven výše zmíněným rizikům. Když tedy shrnu co nabízím lidem v seniorském věku, nabízím masáže dle požadavků klienta s přihlédnutím na zdravotní a fyzický stav, nabízím konzultace a poradenství v oblasti regenerací obecně, nabízím asistenci při cvičení. Občas je vše co dělám spojeno i s jakousi psychosociální službou či pomocí.

2. Čemu se věnujete u zdravotně postižených? Věnuji se několika klientům, ať už tělesně postiženým nebo s nějakým onemocněním. Velmi často jsou to lidé, kteří trpí například roztroušenou sklerózou či Parkinsonovou nemocí. I s těmito klienty se domlouváme hlavně na masážích různého rozsahu a druhu a vše doplňujeme případně cvičením dle jejich potřeb, přesněji o asistenci při cvičení. Pomáhám jim sestavovat cviky, kontroluji jak cviky provádí, řešíme různé situace…

3. Dobré výsledky máte u pacientů s Parkinsonem? Ve velice složité vybrat nějaké výrazné případy klientů, kdy došlo k ústupu obtíží. I klienti s podobným problémem jsou každý jiný, každý potřebuje něco jiného. Obecně mohu říct, že velmi dobré výsledky mám například u klientů s Parkinsonovou chorobou. Kdy mají masáže i cvičení velmi pozitivní vliv nejen na fyzický, ale i na psychický stav. Každý klient je pro mě zajímavý svým způsobem, u každého řeším něco jiného a jsem rád, když klientům moje služby vyhovují a pomáhají. U některých klientů už se nejedná ani o vztah klient-masér, ale o jakési přátelství. Je to často tehdy, kdy vzájemná spolupráce trvá poměrně dlouho, postupně se daří dosahovat dobrých výsledků a neustále se daří postupovat dál.

4. Jak často je třeba, aby klient masáž či rekondici podstupoval? Rehabilitace je proces, který je v kompetenci fyzioterapeuta, já rehabilitaci nenabízím. Moje služby jsou zaměřeny na masáže a rekondice. Tedy na jakousi podporu či pomoc právě při případných rehabilitacích nebo nějaké léčbě a nebo v případě, kdy se zkrátka klient cítí být ve špatné kondici. Pokud má mít masáž vliv na zlepšení fyzického stavu a má podpořit řekněme léčbu, tak je vhodné ji plánovat alespoň jednou, ale někdy i vícekrát za týden. Pokud klient hledá relaxaci a odpočinek je četnost masáží dána často například časovými možnostmi klienta. Masáž zkrátka s klientem naplánujeme na okamžik, kdy má čas a může se uvolnit a masáž si užít. Stejné je to se cvičením.

Další informace o Alešově práci najdete na  http://www.mobilni-masaze-prostejov.eu/seniori.htm                                                              (ber)

 

Poslat nový komentář