Zápisy do mateřských škol už tento pátek!

Zápisy do mateřských škol už tento pátek!
ilustrační foto iprostejov.cz

Termín zápisu je stanoven, po dohodě všech ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ ve městě Prostějově, na 11. března 2016. Zápis proběhne v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v pátek 11. března 2016 od 8:00 do 17:00 hodin.

„Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici všechny konkrétní informace. Pokud si rodiče budou chtít prohlédnout zařízení, je potřeba si přinést přezůvky,“ uvedla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. Počet následně přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.

„K zápisům se dostaví s dětmi rodiče nebo jejich zákonní zástupci. S sebou je třeba vzít občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte,“ doplnil vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, Magistrátu města Prostějova Petr Ivánek a dodal, že v případě nepřijetí dítka do školky je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a. (red)

Poslat nový komentář