Městská policie Prostějov bude opět měřit tachometry!

Městská policie Prostějov bude opět měřit tachometry!
ilustrační foto

V sobotu 11.června budou prostějovští strážníci provádět kontrolní měření rychlosti. Měřit se bude v době od 9 do 12.30 hodin v lokalitě severní obslužné komunikace, ve směru od ulice J. Lady po ulici Hacarova.

"Zájemci si budou moci porovnat hodnotu naměřenou mobilním radarem s ukazatelem rychlosti ve svém vozidle. Informace řidiči získají na stanovišti „START“, kde se dozví, jakým způsobem měření probíhá. Zde obdrží i drobný dárek. Opodál na stanovišti „CÍL“ předá hlídka řidiči lístek s naměřenou hodnotou mobilním radarem,“ přidala pozvání strážník Jana Adámková. Akce se v minulém roce zúčastnilo 172 řidičů.

Upozornění pro ostatní řidiče: v době od 8.30 do 13.00 hod. z výše uvedeného důvodu bude tato komunikace uzavřena. Průjezd bude povolen pouze autobusům městské hromadné dopravy a vozidlům IZS. (red)

Poslat nový komentář