Nový občanský zákoník může městu pomoci zajistit plnění smluv

Nový občanský zákoník může městu pomoci zajistit plnění smluv
ilustrační foto

Na poslední schůzi se radní města Prostějova zabývali návrhem systémového řešení s cílem eliminovat situace, kdy kupující pozemku nerealizuje závazky vyplývající z kupní smlouvy. Příští rok v pozemkové problematice značně pomůže nový občanský zákoník.

"Ve všech třech problematických případech, kdy kupující nesplnili podmínky, se jedná o smlouvy, které byly uzavírány před vznikem hospodářské krize. Neplnění podmínek souvisí mimo jiné právě s krizí a nepříznivým vývojem na trhu," popsal situaci Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

Město zajišťuje závazek výstavby například smluvní pokutou pro případ prodlení, možností odstoupení od smlouvy, či zákazem zástavního práva. Dalším zajištěním může být pouze pronájem pozemku do doby, než bude realizována stavba deklarovaná investorem. „Rizikem je případné neplacení nájemného v okamžiku, kdy na pozemku již bude stát rozestavěná či hotová stavba, nebo neodkoupení pozemku investorem po dokončení stavby,“ dodal Pospíšil.

Pomoci může nový občanský zákoník, který má vstoupit v platnost od 1. ledna 2014. Umožní do katastru nemovitostí zapsat zákaz zřídit zástavní právo na předmětném pozemku nebo pozemek převést na jiného. „Také bude platit, že vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu. Nový občanský zákoník také zavádí naprosto nový institut – právo stavby," vysvětlil Jiří Pospíšil. (red)

 

Poslat nový komentář