Dožadoval se umístit uhynulého psa zdarma do kafilérky. Přijeli strážníci

Dožadoval se umístit uhynulého psa zdarma do kafilérky. Přijeli strážníci
ilustrační foto MP UnL

 

Na základě oznámení na linku 156 vyjížděla hlídka 26. 8.2015 na Veterinární ošetřovnu Za Kosteleckou ulici, kde se nacházel muž, který se dožadoval umístit uhynulého psa do kafilérky, ale poplatek za tuto službu odmítal zaplatit. Při příjezdu hlídky se majitel zvířete na místě nenacházel. Zkontaktován byl tedy oznamovatel, který uvedl, že se dotyčnému snažil vysvětlit, jak má v tomto případě postupovat. Při dodržení hygienických předpisů je totiž možné pošlého psa zakopat na svém pozemku.

To stanoví Vyhláška č.82/2014 Sb. o kadáverech zvířat v zájmovém chovu, kde jsou uvedeny v §2 veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu. Na místo určené pro ukládání těchto kadáverů lze uložit pouze kadáver na tlecí dobu minimálně 10 let. Místo určené pro ukládání kadáverů nesmí kontaminovat vodní zdroj a musí být vzdáleno od vodního zdroje nejméně 200 m. Od stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace, je hranice nejméně 100m. Od hranice sousedního pozemku nejméně 50 m. Pokud je kadáver vkládán do výkopu v obalu, musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně terénu. Jestliže je kadáver o hmotnosti vyšší než 100 kg je nutné zasypání zeminy do výše nejméně 100 cm do úrovně terénu. Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení a musí být toto místo zajištěno proti vniknutí zvířat. (red)

Poslat nový komentář