Městská policie Prostějov udělovala ocenění

Městská policie Prostějov udělovala ocenění
Foto ber
Další fotky: 
Městská policie Prostějov udělovala ocenění

V pátek 29. dubna se v obřadní síni prostějovské radnice sešli zástupci Městské policie, vedení města a příslušníci Policie ČR, Armády ČR, HZS a Záchranné služby. Při slavnostním aktu převzali mnozí z nich ocenění, které Městská policie udělovala u příležitosti 25. výročí svého vzniku. Rada města Prostějova rozhodla o jejím založení 13. srpna roku 1991.

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY obdrželi strážníci městské policie Jiří Pulter, Petr Sekanina, František Soušek, Jaroslav Trnečka a Jan Všetička, kteří se aktivním přístupem podílejí na zvyšování úrovně veřejného pořádku a vytváření bezpečného prostředí v našem městě.

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY dále obdrželi Leoš Klučka, vrchní komisař ÚO Prostějov, Miroslav Otruba, komisař Oddělení obecné kriminality SKPV ÚO Prostějov, Michael Vafek, komisař Dopravního inspektorátu Prostějov, Ivo Jahn, velitel požární stanice Prostějov, Miroslav Vantuch, velitel čety jednotky sboru dobrovolných hasičů Prostějov – Vrahovice. „Ocenění získali čestný odznak za významné posilování bezpečnosti a ochrany obyvatel města Prostějova,“ zdůvodnil volbu ředitel MP Prostějov Jan Nagy.

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby obdrželi strážníci Libor Šebestík a Petr Studený.

Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby obdrželi strážníci Ivo Jánoško, Jiří Navrátil, Petr Sláma.

Čestnou plaketu Městské policie Prostějov obdržely Jana Gáborová za přínos k informovanosti veřejnosti v oblasti kriminality i veřejného pořádku a Gabriela Petrželová jako manažerka prevence kriminality na odboru sociálních věcí magistrátu se významně podílí na realizaci preventivních programů v našem městě.

Pamětní odznak Územního odboru PČR Prostějov obdrželi strážníci Miroslav Gomola a Petr Sláma.

Pamětní medaile k 25. výročí vzniku Městské policie Prostějov obdrželi bývalí starostové a primátor Miroslav Zikmund, Jan Šverdík, in memoriam, Jan Tesař, Miroslav Pišťák. Dalšími oceněnými byli Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, Jiří Pospíšil, náměstek primátorky, Milada Galářová, předsedkyně komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, Jiří Pudil, bývalý předseda komise prevence kriminality, Lubomír Baláš, tajemník Magistrátu města Prostějova, Alena Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město Prostějov, Vincent Jakubský, vedoucí oddělení krizového řízení Magistrátu města Prostějova, Zdeňka Richterová, pracovnice oddělení krizového řízení Magistrátu města Prostějova a strážníci Městské policie Prostějov Libor Šebestík, zástupce ředitele Městské policie Prostějov, Miroslav Gomola, vedoucí přestupkového oddělení městské policie, František Adámek, technik MKDS městské policie, Martin Ziegler, velitel směny č. 1 hlídkové služby městské policie, Petr Borovička, zástupce velitele směny č. 1 městské policie, Lukáš Najman, strážník hlídkové služby městské policie, Jana Adámková, vedoucí skupiny prevence městské policie, Jan Všetička, okrskář městské policie,  František Soušek, okrskář městské policie, Jiří Tannert, okrskář městské policie, Jiří Šťastník, strážník hlídkové služby městské policie,  Petr Studený, velitel směny č. 2 hlídkové služby městské policie, Jaroslav Maděrka, zástupce velitele směny č. 2 hlídkové služby městské policie, Jiří Novák, účetní městské policie, bývalý strážník,  Vítězslav Marcián, velitel směny č. 3 hlídkové služby městské policie, Karel Pokorný, strážník hlídkové služby městské policie,  Ivo Jánoško, strážník hlídkové služby městské policie, Jiří Horáček, velitel směny č. 4 hlídkové služby městské policie, Jiří Navrátil, zástupce velitele směny č. 4 hlídkové služby městské policie, Antonín Říha, strážník hlídkové služby městské policie, Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějova bývalý velitel Městské policie Prostějov Vítězslav Procházka (1991-1993).

Pamětní medaile k 25. výročí Městské policie Prostějov je udělena také policistům Policie České republiky, Tomáši Landsfeldovi, řediteli Krajského ředitelství PČR Olomouckého kraje, Pavlu Novákovi, vedoucímu Územního odboru PČR Prostějov, Miroslavu Spurnému, zástupci vedoucího Územního odboru PČR Prostějov, Leoši Klučkovi, vrchnímu komisaři Územního odboru PČR Prostějov, Františku Lorencovi, vrchnímu komisaři Územního odboru PČR Prostějov, Jiřímu Grulichovi, vedoucímu obvodního oddělení PČR PV 1. Dále příslušníkům Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Karlu Koláříkovi, řediteli Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Jozefu Novákovi, řediteli územního odboru HZS Prostějov, Marku Sobkovi, vedoucímu pracoviště IZS územní odbor HZS Prostějov, Miroslavu Leznovi, veliteli jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice a pracovníkům Zdravotnické záchranné služby Prostějov Pavlu Holíkovi, bývalému řediteli ZZS Prostějov, Radomíru Gurkovi, řediteli ZZS Prostějov a Janě Kallyové, vrchní sestře ZZS Prostějov. Ocenění si rovněž odnesli příslušníci Celního úřadu Olomouc. Lumír Šatran, ředitel Celního úřadu Olomouc, Richard Keclík, 1. zástupce Celního úřadu Olomouc, Karel Procházka, vedoucí odboru dohledu Celního úřadu Olomouc, Milan Franc, vedoucí mobilního dohledu Celního úřadu Olomouc a příslušníci Armády České republiky  David Franta, velitel 601. sk. spec. sil generála Moravce Prostějov, Radek Vajdečka, vrchní praporčík 601. sk. spec. sil generála Moravce Prostějov, René Sabela, velitel 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka Prostějov, Pavel Bodrogi, vrchní praporčík 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka Prostějov a příslušník Vojenské policie Miroslav Murček, velitel Vojenské policie Olomouc. (red)

Poslat nový komentář