Městský hřbitov získá další urnové hroby

Městský hřbitov získá další urnové hroby
ilustrační foto
Další fotky: 
Městský hřbitov získá další urnové hroby
Městský hřbitov získá další urnové hroby

Podmínkou výstavby plánovaného kolumbária je zajištění statiky stávající opětné zdi. Radní města Prostějova proto doporučují zastupitelům schválit finance na nutné zajištění stability stěny.

Druhá etapa výstavby urnových hrobů v areálu Městského hřbitova Prostějov je v plném proudu.

„Při zahájení výkopových prací v prostoru výstavby bylo zjištěno, že původní a stávající základová konstrukce hřbitovní zdi je založena v neúnosné, ještě orniční vrstvě. Vybudování nových kolumbárií by mohlo vyvolat poruchy stability této zdi. Musíme se proto pustit do jejího zpevnění,“ nastínil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Rozšíření této investiční akce bude tak o statická opatření dražší. Vyžádají si 360 tisíc korun. Statické posouzení a návrh opatření ke stabilizaci hřbitovní zdi vypracovala společnost STATIKA Olomouc.

V rozpočtu města Prostějova na letošní rok jsou na tuto akci k dispozici finanční prostředky ve výši 2,2 milionu korun. I toto nové kolumbárium, o kapacitě zhruba 120 míst, bude ve finále obloženo stejným materiálem jako vstup do smuteční síně, tiskou žulou. (red)

Poslat nový komentář