Prostějovsko bude mít nejdražší vodu v regionu

Prostějovsko bude mít nejdražší vodu v regionu
ilustrační foto

V letech 2017 a 2018 se cena vodného a stočného na Prostějovsku nezvedla a zůstala na 86,24 Kč s 15% DPH. Moravská vodárenská teď oznámila navýšení na 89,69 korun za metr kubický.

V předchozích letech jsme za kubík vody zaplatili 38,90 korun bez DPH, stočné nás vyšlo na 36,09 korun za kubík. Od 1.1.2019 bude činit vodné 39,58 korun, stočné pak 38,41 korun za kubík - vše bez DPH.

Na Olomoucku zaplatí od nového roku zákazníci 85,01 korun za metr kubický vody, na Zlínsku pak 87,69 korun za kubík. Prostějovsko je tak opět cenově nejdražší. 

"Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele," vysvětluje Moravská vodárenská a.s. (ber)

Komentáře

To je výsledek pracovníků Vodovod.Tam je zakopanej pes.Čistku by to chtělo.Jenže zbytek Prostějova ještě věří kecům starých zlodějů a podvodníků

Za to díky naší spalovně máme v PV nejlevnější teplo, jen nesmíme dýchat :-))

To je ta privatizace a odvod zisků mimo naši republiku.Dobře to radní zařídili.

Poslat nový komentář