Nový most bude!

Nový most bude!
Foto MMP
Další fotky: 
Nový most bude!
Nový most bude!
Nový most bude!

 

Rada města Prostějova schválila zadání vypracování projektové dokumentace novostavby mostního objektu v ulici Vrahovická ve stupni pro stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Projekční kanceláři PRIS spol. s r.o., Brno.

Jmenovaná projekční kancelář již zpracovávala dokumentaci pro územní rozhodnutí. „Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova pokračovat v projektových pracích na předmětné investiční stavební akci, byl tento zhotovitel vyzván k předložení cenové nabídky dokumentace pro stavební povolení,“ informoval Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Cenová nabídka činí 146.500 Kč bez DPH.

Jedná se o novostavbu mostního objektu sloužícího pro chodce a cyklisty ve Vrahovické ulici. „Navržená bezbariérová lávka řeší nevyhovující současný stav provozu pěších a cyklistů na mostě přes říčku Hloučela a v přilehlé křižovatce. Podle bezpečnostního auditu je nutno nový most, který je jedním z objektů plánované cyklistické stezky ve Vrahovicích, vybudovat před samotnou realizací cyklostezky,“ vysvětlil Fišer.

Podle předpokládaných technických parametrů bude lávka dlouhá 18 metrů a široká 3 metry, součástí stavby jsou přeložky vodovodu a plynovodu. Předpokládaná cena realizace nového mostu včetně přeložek inženýrských sítí je vyčíslena na 4,5 mil. Kč. V rozpočtu Statutárního města Prostějova na rok 2015 jsou na předmětnou akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč. (red)

Komentáře

Nikdo ale neříká, že Kraj s Městem Prostějovem chtějí výrazně zúžit ul. Vrahovickou na 6,5m mezi obrubami. To je nátěr.

Poslat nový komentář