OBRAZEM: Most v Čechovické ulici se dočká rozšíření

OBRAZEM: Most v Čechovické ulici se dočká rozšíření
Foto MMP
Další fotky: 
OBRAZEM: Most v Čechovické ulici se dočká rozšíření
OBRAZEM: Most v Čechovické ulici se dočká rozšíření

 

Rada města Prostějova rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce Úprava mostu v ulici Čechovická formou výzvy jednomu zájemci, společnosti Designtec Olomouc.

Uvedená projekční kancelář zvítězila ve výběrovém řízení na vypracování projektu ve stupni pro územní rozhodnutí, když v elektronické aukci předložila nejvýhodnější nabídku. Vzhledem ke spokojenosti s dosavadní kvalitní práci bylo rozhodnuto zadat společnosti zpracování projektové dokumentace i pro stavební povolení. Projektant podal nabídku na celkovou částku 78. 650 Kč včetně DPH. Most je ve špatném technickém stavu. „Bude provedena oprava mostní konstrukce pod vozovkou, samostatné lávky pro pěší budou zachovány. Rekonstrukcí dojde k rozšíření jízdních pruhů, ke zvýšení normální zatížitelnosti na přibližně 26 tun. Prodloužení životnosti mostu se odhaduje na 35 až 40 let,“ přiblížil technické údaje Zdeněk Fišer, náměstek primátora. (red)

Poslat nový komentář