Revitalizace náměstí Spojenců přijde na 25 milionů

Revitalizace náměstí Spojenců přijde na 25 milionů
ilustrační foto

V letošním roce bude zahájena investiční akce s názvem "Náměstí Spojenců, Prostějov – úprava komunikací, chodníků, hracích ploch, veřejného osvětlení a zeleně". Nejvýhodnější nabídku předložila ve výběrovém řízení společnost STRABAG a. s., a to částku 25.385.340,79 Kč vč. DPH za realizaci díla.

„Částka za letošní etapu dosáhne 16.139.580,27 Kč vč. DPH. Termín realizace předpokládáme v měsících červen 2017 až září 2018. V rámci stavebních prací má být provedena rekonstrukce komunikaci, chodníků, veřejného osvětlení a obnova zeleně. Součásti stavby je také vynucená přeložka sdělovacích kabelů společnosti E.ON (cena cca 300.000,-- Kč vč. DPH),“ vyjmenoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

V rámci provádění stavebních prací bude nutná součinnost projektanta, archeologa, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Předpokládaná finanční částka na tyto činnosti je cca 200.000,-- Kč.

„Protože v rozpočtu města Prostějova pro rok 2017 jsou na tuto akci schváleny finanční prostředky ve výši 13.000.000,-- Kč na stavební práce a 2.000.000,-- Kč vč. DPH na zeleň, schválila rada města rozpočtové opatření ve výši 1 650 000,-- Kč na dofinancování letošní etapy,“ uzavřel Fišer. (red)

Poslat nový komentář