Kácení habrů na náměstí T.G.Masaryka je nesmysl, tvrdí magistrát

Kácení habrů na náměstí T.G.Masaryka je nesmysl, tvrdí magistrát
ilustrační foto

Prostějovskou veřejností se v minulých dnech rozšířila zpráva týkající se správního řízení. To má ovlivnit budoucnost tří habrů rostoucích na hlavním náměstí TGM. Stromy ale město údajně vykácet nechce, jde čistě o preventivní opatření. O jejich konečném osudu se rozhodne po 16. únoru.

Město Prostějov jako správce zeleně má povinnost sledovat zdravotní stav dřevin a vyhodnocovat mimo jiné, zda nepředstavují z hlediska bezpečnosti riziko. „Odbor správy a údržby majetku města má k dispozici odborný posudek, který uvádí, že tři habry na náměstí T.G.M vykazují jasné symptomy zhoršeného zdravotního stavu a představují potencionální riziko pro občany. Znalec ale nenavrhuje kácení!,“ uvedla na včerejší tiskové konferenci náměstkyně Ivana Hemerková. Podle jejích slov byla u všech tří stromů provedená akustická tomografie, která ukázala, že fyziologická vitalita stromům je mírně zhoršená, kmeny vykazují menší defekty, ale není zhoršena kvalita stromů.

„Orgán ochrany přírody, Odbor životního prostředí  Magistrátu města Prostějova, zahájil správní řízení na kácení s tím, že o zahájení uvědomil i občanská sdružení, která jsou přihlášena. Místní šetření je svoláno na 16. února 2016 na místě samém, tj. na nám. TGM v Prostějově,“ vysvětlila náměstkyně.

„Město Prostějov nepředpokládá, že bude kácení ve správním řízení povoleno, ale řízení musí proběhnout, aby se předešlo vzniku škod na majetku či zdraví osob,“ dodala Hemerková. (ber)

Komentáře

Zajímalo by mne statisticky,kolik stromů v Prostějově spadlo na člověka a zabilo
ho na rozdíl toho,kolik lidí se třeba zabije v autech.A jestli je třeba kácet
všechny ty stromy,které se všude kácí,protože na to,že Prostějov má velkou
prašnost,se pro to zas tak moc nedělá.Ty malé stromy,které možná někdy vyrostou,
zatím moc vzduch nečistí,stejně jako keře.A kolik lidí tady zemře právě na
komplikace velké prašnosti.

Stromy vykazují jasné symptomy zhoršeného zdravotního stavu... jenže symptomy zhoršeného zdravotního stavu vykazují i někteří naši konšelé, hlavně co se týká charakterových vlastností. Už nejsou potenciální riziko pro občany, ale skutečné.

Poslat nový komentář