V důsledku srážky se zvěří umírají na silnicích i lidé

V důsledku srážky se zvěří umírají na silnicích i lidé
Ilustrační foto Česká pojišťovna

 

Dopravních nehod, ve kterých figuruje zvíře, v těchto dnech přibývá. Na silnicích ročně zahynou v důsledku srážky s autem tisíce kusů zvěře. Za posledních 19 let ale ze stejné příčiny zemřelo 30 lidí.

Podle šetření, provedeného Ústavem zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jen zajíců polních zahyne ročně na našich silnicích a dálnicích zhruba 144 tisíc, srnců obecných 129 tisíc, bažantů obecných 39 tisíc, kun 19 tisíc. U lišky obecné a prasete divokého se předpokládané roční ztráty pohybují ve výši okolo 17 tisíc,  jezevců lesních zahyne 8 tisíc kusů, stejně jako káňat, velcí býložravci pak nepřežijí střet s vozidlem ve zhruba 6 tisících případů.

Ale nejen divoká zvěř ukončí svůj život na silnicích. Ke sto tisícům se přibližuje počet usmrcených koček domácích a počet psů se pohybuje okolo 10 000 kusů. Na druhou stranu na silnicích vyhaslo za posledních 19 let na 30 lidských životů právě po střetu se zvěří. Řidiči by tak měli vždy počítat s tím, že se na silnicích pohybuje zvěř a že střet s ní může mít až fatální následky, a to především tehdy, pokud se jedná o zvířata větších rozměrů.

Mrtvé ani zraněné zvíře do pojišťovny nevozte

Pokud divoce žijící zvíře zaviní dopravní nehodu, nahlaste událost Policii České republiky, která sepíše záznam o nehodě a vyloučí jízdu řidiče pod vlivem alkoholu. Motoristé se tak vyhnou případným nepříjemnostem při likvidaci. Pracovníci pojišťoven se někdy setkávají i s tím, že jim řidiči svůj „úlovek“ přivezou až do pojišťovny z obavy, aby likvidátor uvěřil, že šlo o nehodu se zvířetem. Usmrcenou zvěř je nutno předat příslušnému mysliveckému hospodáři. Řada řidičů totiž netuší, že se ponecháním si sraženého zvířete vlastně dopouští trestného činu pytláctví. (red)

Poslat nový komentář