Pozornost věnujte řízení a pamatujte, ruce patří na volant!

Pozornost věnujte řízení a pamatujte, ruce patří na volant!
ilustrační foto PČR

 

Letní prázdniny jsou obdobím zvýšeného cestování. Narůstá intenzita provozu motorkářů, cyklistů, ale i pohyb chodců u vozovky nebo přímo ve vozovce. Zhoršená průjezdnost komunikací, uzavírky a opravy vozovek, tvorba kolon a vysoké letní teploty podstatně zvyšují rizika vzniku dopravních nehod. Vzhledem k delším trasám, neznalosti prostředí, rozptylování se v jedoucím vozidle či jen volnomyšlenkářskému rozjímání pozornost řidiče kolísá a vlivem únavy dokonce významně klesá. Váhání řidiče či chvilková nepozornost pak vyžaduje mnohdy cenu nejvyšší, ztrátu života.

Nejčetnější příčinou dopravních nehod je dlouhodobě nevěnování se plně řízení. Rozptylování řidiče zapříčiňují veškeré aktivity odehrávající se při řízení ve vozidle. Telefonování, čtení textových zpráv a e-mailů, neposedné děti, nezajištěná domácí zvířata, nastavování navigace a mnohé další.

V poslední době si však účastníci silničního provozu čím dál méně uvědomují svoji vlastní bezpečnost a zranitelnost, která musí být na prvním místě. Svým chováním se podílejí pak na vzniku zbytečných tragédií. „Jen za rok 2014 jsme řešili 14 098 dopravních nehod, jejichž příčinou bylo plně nevěnování se řízení vozidla. Což činí 19,3% z celkového počtu dopravních nehod. V letních měsících je ale nejčetnější příčinou dopravních nehod přejetí do protisměru, což je právě v mnoha případech důsledek nevěnování se řízení. Ve 2 403 případech z výše uvedeného počtu nehod se jednalo právě o příčinu vjetí vozidla do protisměru,“ uvedla Zuzana Pidrmanová, koordinátorka prevence Policejního prezidia.

.Některé nehody z nepozornosti jsou zbytečné. Příjemné prázdniny a dovolené pak končí tragicky i pro více účastníků nehody, často celých posádek vozu - rodin. Policie České republiky proto apeluje na řidiče, aby se plně věnovali svému řízení, nerozptylovali se a sledovali situaci v provozu. Za volantem je nejdůležitější soustředění se na jízdu. V případě, že se dostavuje únava, je bezpečnější zastavit právě proto, aby byly všechny návraty z prázdninových cest šťastné. (red)

Poslat nový komentář