V Nemocnici Prostějov vyšetřují plíce pacientů novým přístrojem

V Nemocnici Prostějov vyšetřují plíce pacientů novým přístrojem
foto archiv Nemocnice Prostějov

 

Plicní ambulance Nemocnice Prostějov  vyšetřuje pacienty na novém moderním bodypletysmografu. Přístroj v hodnotě jednoho miliónu korun poskytne lékařům potřebné údaje k odhalení mnoha plicních onemocnění. Pacienti z Prostějova a blízkého okolí díky této investici už nebudou muset na vyšetření dojíždět do vzdálenějších zdravotnických zařízení v Olomouci či v Novém Jičíně.

Vyšetření plicních funkcí patří v plicním lékařství mezi základní vyšetření, neboť prakticky u všech plicních onemocnění dochází k jejich poruše. „Běžným spirometrickým vyšetřením získáme informace o objemu vzduchu, který jsme schopni nadechnout a vydechnout. To je tzv. vitální kapacita plic. Ale i po maximálním výdechu zůstává v plicích člověka ještě zbytkový objem vzduchu, tzv. residuální objem, který se přímo změřit nedá, a jehož objem nyní zjistíme vyšetřením v nové bodypletysmografické kabině,“ vysvětluje primář plicního oddělení Nemocnice Prostějov Dušan Hanák s tím, že přičteme-li tento objem k vitální kapacitě, získáme celkový objem plic.

Tyto objemy musí lékaři nutně znát pro posouzení závažnosti prakticky všech plicních nemocí. „Údaj je nutný rovněž pro posouzení typu a stupně poruchy, ke zhodnocení efektu léčby, pro posouzení plicní operability, atd.,“ uvádí Hanák. Součástí vyšetření v bodypletysmografické kabině je také vyšetření odporů dechových cest, k jejichž zvýšení dochází u obstrukčních plicních nemocí, tedy u chronické bronchitidy a při průduškovém astmatu.

Další součástí nového přístroje je modul pro vyšetření difusní kapacity plic, kterým se vyšetřuje funkční kapacita pro přenos kyslíku přes membránu, oddělující plicní sklípky od krevních kapilár. U některých nemocí tato membrána ztloustne a přenos kyslíku se sníží.  Třetí částí nového přístroje je i bronchoprovokační jedotka, která poslouží pro odhalení onemocnění jako je průduškové astma. Vyšetření celkové kapacity plic s residuálním objemem a difusní kapacity plic jsou indikovány prakticky u všech chronických plicních nemocí. (nem. PV)

Poslat nový komentář