Prostějovská nemocnice se zapojila do projektu STOP dekubitům

Prostějovská nemocnice se zapojila do projektu STOP dekubitům
ilustrační foto

 

Dekubity neboli proleženiny jsou vážným problémem všech ležících či špatně mobilních pacientů. Prostějovská nemocnice se proto již dlouhodobě zaměřuje na prevenci a minimalizaci vzniku dekubitů. Aktuálně se nemocnice navíc připojila k mezinárodní kampani Stop dekubitům.

Kampaň Stop dekubitům v zemích Evropy organizuje Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel - EPUAP), který se zaměřuje na prevenci a léčbu dekubitů. Dekubity vznikají v podstatě samovolně, tlakem tíhy vlastního těla proti kosti, jejich léčba však bývá komplikovaná a zdlouhavá. Cílem kampaně je proto vzdělávat zdravotníky v moderních přístupech k prevenci a léčbě dekubitů a zároveň zvýšit povědomí laické veřejnosti.

„Evropské statistiky a průzkumy ukazují, že dekubity jsou běžně vyskytujícím se problémem u dvaceti až třiceti procent hospitalizovaných pacientů. Problematika se ale hluboce dotýká i těch, kteří pečují o své blízké doma,“ vysvětluje náměstkyně ředitele pro nelékařskou zdravotní péči Středomoravské nemocniční Marie Jouklová s tím, že v rámci prevence dekubitů a moderního hojení rán se v České republice nově osvědčila silikonová vícevrstevná krytí. V souvislosti s touto pomůckou natočila také Nemocnice Prostějov nově i instruktážní video ozřejmující správný postup použití.

Aktivity spojené s prevencí dekubitů však doprovázejí chod nemocnic Středomoravské nemocniční dlouhodobě. „Nemocnice se již od roku 1994 připojily ke sledování rizikových pacientů, u nichž dekubity mohou vzniknout, a zároveň jsme v minulosti zavedli i nové postupy napomáhající snižování rizika vzniku dekubitů. V rámci iniciativy Stop dekubitům jsme se tedy jen rozhodli navázat na dlouholeté aktivity, které byly směřovány k prevenci dekubitů a péči o nehojící se rány,“ vysvětluje Jouklová. Důkazem je mimo jiné i fakt, že Středomoravská nemocniční jako jedna z prvních pořídila z vlastních zdrojů 8 kusů tabletů se speciálním softwarem, a to do všech tří nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku. Hlavním přínosem využití těchto nových technologií je přesná fotodokumentace, která umožňuje kvalitní vyhodnocení i přesnější diagnostiku, a také zobrazuje vývoj v čase. (red)

Poslat nový komentář