Prostějovská nemocnice dostala nové vedení!

Prostějovská nemocnice dostala nové vedení!
ilustrační foto ber

Společnost AGEL, která je soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě, manažersky posílila vedení svých nemocnic v Olomouckém kraji. Novou předsedkyní představenstva společnosti Středomoravská nemocniční, do které patří nemocnice v Prostějově, Přerově a ve Šternberku, se stane MUDr. Marie Marsová, MBA.

„Od prvního srpna dojde ke změnám, které jsou v souladu s naší dlouhodobou strategií manažerského posilování vedení našich nemocnic. Do čela společnosti Středomoravská nemocniční přišla po svém úspěšném působení ve vedení Vítkovické nemocnice v Ostravě doktorka Marie Marsová,“ uvedl k připraveným změnám předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH.

MUDr. Marie Marsová, MBA, na postu předsedy představenstva společnosti Středomoravská nemocniční nahradí Ing. Tomáše Uvízla, který nyní působí v představenstvu společnosti AGEL. „Ve své funkci bych ráda navázala na úspěchy minulého vedení. Mou prioritou bude především personální posílení erudovaných týmů nemocnic a využití odborného i lidského potenciálu lékařů a sester v modernizovaných nemocnicích. A nastavení další vize Středomoravské nemocniční tak, aby byli se zdravotní péčí spokojeni naši pacienti a samozřejmě i moji kolegové,“ nastínila své plány Marie Marsová, která byla též pověřena vedením Nemocnice Prostějov.

Do nového pětičlenného představenstva Středomoravské nemocniční byli s účinností od 1. srpna zvoleni jak stávající členové MUDr. Jiří Ševčík a Ing. Martin Knápek, tak nově kooptováni MUDr. Štefan Repovský, který povede Nemocnici Přerov, a MUDr. Marek Polách, MBA, který je pověřen vedením šternberské nemocnice.

Marie Marsová (1959) absolvovala Lékařskou Fakultu UK v Hradci Králové.  Od roku 1993 působila v Nemocnici v Prostějově ve funkci primářky dialyzačního střediska, od roku 1999 zastávala funkci ředitelky Nemocnice Prostějov, od roku 2007 lékařské ředitelky Středomoravské nemocniční. Od roku 2012 až dosud působila v Ostravě na pozici předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice.

„Moje téměř pětileté působení ve Vítkovické nemocnici v Ostravě zůstane spojeno s příjemnými vzpomínkami na medicínu světového formátu, na svědomité, pečlivé a empatické lékaře a sestřičky, kteří jistě využijí nově vybudované zázemí centrálních operačních sálů, nová oddělení chirurgie a endoskopické pracoviště, iktové centrum, modernizovaná oddělení. A s jakými pocity se vracím zpět do Prostějova? S hlubokou pokorou k tomu, co se ve Středomoravské nemocniční podařilo vybudovat. S úctou ke každodenní náročné práci všech zdravotníků. A s nadějí, že budeme jeden tým a posuneme se opět o kousek dále. Vážím si toho, že i po tolika letech mě kolegové oslovují – „vítej zpátky!“ uvedla MUDr. Marsová. (Zdroj Radka Miloševská, tisková mluvčí AGEL)

 

 

 

Poslat nový komentář