Nemocnice v Prostějově a Přerově vychovala 49 nových sanitářů

Nemocnice v Prostějově a Přerově vychovala 49 nových sanitářů
foto Nemocnice Prostějov

Celkem 49 nových zdravotnických pracovníků s kvalifikací sanitář vyškolily v posledních měsících Nemocnice Prostějov a Nemocnice Přerov, které jsou členy skupiny AGEL. V reakci na stále chybějící personál ve zdravotnických zařízeních vyhlásily letos na jaře obě nemocnice kurz, do kterého se přihlásilo celkem 51 zájemců. 49 z nich tento týden kurz úspěšně dokončilo a již o prázdninách mohou nastoupit na místa sanitářů nejen v nemocnicích v Prostějově či Přerově.

Kurz v nemocnicích v Prostějově a v Přerově mohl absolvovat každý zájemce starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a dobrým zdravotním stavem. Určen byl zejména osobám, které hledaly nové uplatnění na trhu práce. Akreditovaný kvalifikační kurz v obou nemocnicích zahrnul shodně 180 výukových hodin, z nichž osmdesát bylo praktických a stovka teoretických. „Účastníci kurzu se v průběhu tří měsíců učili především základům ošetřovatelské péče, hygieny, epidemiologie, ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámili se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučili se poskytovat první pomoc i ovládat základy psychologie ve zdravotnictví,“ říká  Jarmila Zbožínková z Nemocnice Prostějov s tím, že cena kurzu byla 6 tisíc korun.

Závěrečné zkoušky proběhly v obou nemocnicích tento týden, a to jak formou testu teoretických znalostí, tak i formou praktických zkoušek. Z původních 51 účastníků, kteří se do kurzu na jaře zapsali a nyní dorazili ke zkouškám, získalo kvalifikaci sanitáře na základě úspěšného složení zkoušek v Přerově 19 absolventů a v Prostějově všech 30 absolventů. V Prostějově přitom více než polovina a v Přerově zhruba čtvrtina absolventů projevila zájem o práci v nemocnici, ve které kurz absolvovali.

„Úspěšní absolventi kurzu se mohou nyní pod odborným dohledem podílet na poskytování ošetřovatelské péče o pacienty v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní či lékárenské péče,“ říká Marie Jouklová, náměstek pro nelékařskou zdravotní péči Středomoravské nemocniční.

Vzhledem k velkému zájmu účastníků přitom předprázdninový akreditační kurz sanitáře nebyl v nemocnicích zdaleka poslední. Už v říjnu odstartuje v nemocnicích v Přerově i Prostějově při naplnění kapacity další kurz, na který se mohou zájemci hlásit již nyní.  (Zdroj Nemocnice Pv)

 

Poslat nový komentář