Připomínkujte revitalizaci náměstí Odboje a Neumannova náměstí!

Připomínkujte revitalizaci náměstí Odboje a Neumannova náměstí!
ilustrační foto

 

Na základě podnětů, které zazněly na setkání představitelů vedení města s obyvateli sídl. E. Beneše a přilehlých částí dne 6. března 2014 byly zhotoveny studie revitalizace náměstí Odboje a Neumannova náměstí.

„Dříve, než budou dále rozpracovány, rádi bychom je touto formou přestavili veřejnosti. V dalších stupních projektové přípravy, které budou následovat před samotnou fyzickou revitalizací obou náměstí, se pokusíme respektovat maximum námětů od občanů,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Jana Gáborová.Cestní síť na náměstí Odboje je již za hranicí svojí životnosti a je nutné přistoupit k její rekonstrukci. Šířka centrálního chodníku a zálivů pro lavičky je značně předimenzovaná. V rámci revitalizace je proto navrženo jejich zúžení. Rovněž zeleň na tomto náměstí již vyžaduje výraznější péči, protože část stromů zde trpí kvůli dřívější příliš husté výsadbě a keře jsou přerostlé. Z prostoru náměstí proto bude odstraněno 15 kusů stromů a všechny stávající keře. Vedle odstranění zeleně samozřejmě plánujeme i její novou výsadbu. Hlavní komunikace budou doplněny o lemy z nízkých kvetoucích keřů. Centrální chodník plánujeme zdůraznit lemem kvetoucích trvalek a travin. Stromové patro bude doplněno o menší počet více vzrůstných stromů.V dalším stupni dokumentace bude nutno vyhodnotit i řešení přechodu přes železnici. V současnosti zde chodci vcházejí do vozovky mezi zaparkovanými automobily a následně musí přejít dvě obousměrné komunikace a železniční trať bez jakéhokoliv vyčleněného prostoru pro chodce a za zcela nevyhovujícího veřejného osvětlení.Největším nedostatkem Neumannova náměstí se jeví chybějící pěší spojení mezi ulicemi Vrlova a Hybešova. Pro místní obyvatele se přitom jedná o hlavní pěší spojnici do nákupní zóny. V současnosti zde jsou pouze pěšiny vyšlapané v zeleni, jejichž průchodnost je závislá na počasí. Studie proto navrhuje hlavně vytvoření chodníku, který by propojil ulice Vrlovu a Hybešovu. Současně propojí i obě části ulice Hybešova a umožní zpřístupnit stávající dětské hřiště pomocí chodníku. To je prozatím přístupné pouze z vozovky.Dle zpracovaného propočtu realizačních nákladů by revitalizace náměstí Odboje vyžadovala cca 1,8 mil. Kč bez DPH. Revitalizace Neumannova náměstí pak cca 0,5 mil. Kč.Vaše připomínky ke studii, za něž předem děkujeme, prosím zasílejte na e-mail: kamil.janecek@prostejov.eu nebo písemně na Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějov, Školní 4. Případně využijte telefon 582 329 701, kde Vám budou zodpovězeny jakékoliv další dotazy k připravované revitalizaci obou náměstí. (red)

 

Poslat nový komentář