Vydědit nezdárného potomka není jen tak

Vydědit nezdárného potomka není jen tak
ilustrační foto internet

 

Abyste mohli potomka, jediného nepominutelného dědice, zbavit nároku na zákonný díl vašeho majetku, musíte mít zákonné důvody. Nový občanský zákoník jich uvádí pět v dědických paragrafech Právo § 1475-1720, Vydědění § 1645-1653, Dluhy § 1701-1713.

* Dědic vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi.

* Dítě o vás neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat mělo.

* Potomek byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze.

* Potomek vede trvale nezřízený život.

* Dědic je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl, ten tedy musí být odkázán dětem nepominutelného dědice.

Podle notářů je nejlepší cestou listinu o vydědění sepsat nebo rozhodnutí připsat do závěti. Sepsání listiny u notáře přijde zhruba na dva tisíce korun. (red)

Poslat nový komentář