Poslední listopadové pondělí v Alojzově? Vojáci i tvořivá dílna!

Poslední listopadové pondělí v Alojzově? Vojáci i tvořivá dílna!
Foto obec Alojzov
Další fotky: 
Poslední listopadové pondělí v Alojzově? Vojáci i tvořivá dílna!
Poslední listopadové pondělí v Alojzově? Vojáci i tvořivá dílna!
Poslední listopadové pondělí v Alojzově? Vojáci i tvořivá dílna!

 

V průběhu celého dopoledne občané Alojzova netrpělivě vyhlíželi z oken, aby nepromeškali skupinku jezdců na koních - vojáky jedoucí na rekonstrukci bitvy u Slavkova, kteří kopírují trasy tehdejších armád. Jedna z nich vede i přes Alojzov. 

Všichni přihlížející měli velkou radost, když se konečně průvod objevil a vzájemně se zdravili s přihlížejícími. U domu č. 53 vzdávali vojáci halasný hold paní domácí, přestože její syn bojoval v bitvě na straně nepřátel, jako voják císaře Napoleona.

Odpoledne se konala osmá tvořivá knihovna, ve které se vyráběli andílci a báňky z kosmetických tamponů a ozdoby imitující perník.  

,,Vše se povedlo a domácnosti účastnic této dílny tak mají o vánoční výzdobu postaráno‘‘, zmínily místní knihovnice Hana Grulichová a Marie Slezáková. (red)

Poslat nový komentář