Nechť Kristus požehná tomuto příbytku aneb Tříkrálová sbírka v Alojzově

Nechť Kristus požehná tomuto příbytku aneb Tříkrálová sbírka v Alojzově
Foto obec Alojzov
Další fotky: 
Nechť Kristus požehná tomuto příbytku aneb Tříkrálová sbírka v Alojzově
Nechť Kristus požehná tomuto příbytku aneb Tříkrálová sbírka v Alojzově
Nechť Kristus požehná tomuto příbytku aneb Tříkrálová sbírka v Alojzově

 

Několik posledních let chodí i v Alojzově koledovat, pod záštitou Charity Prostějov ve spolupráci s obecním úřadem, Tři králové.

Z místních občanů se o opětovné zavedení sbírkové akce zasloužila Terezka Slezáková, která spolu s dalšími dvěma „králi“ obětavě rok co rok obcházela vesnici. Letos poprvé se nemohla zúčastnit a přesto za sebe zajistila náhradu a Alojzov tak nezůstal bez koledníků. "U každého domu zazpívají koledu, poprosí o příspěvek pro potřebné a rozdávají tradiční cukříky a kalendáře. Nakonec navštívenou domácnost označí nápisem na dveřích ,,K+M+B+2015, což jsou začáteční písmena požehnání", vysvětluje jedna z knihovnic M. Slezáková. Tři křížky symbolizují nejsvětější Trojici. ,,Děkujeme Všem, kdo jsou ochotni udělat něco pro druhé‘‘, dodala knihovnice H. Grulichová, které právě spolu s četou odklízely obecní vánoční výzdobu. (red)

Poslat nový komentář