Konec října v Alojzově - dýně, ježci i vítání občánků

Konec října v Alojzově - dýně, ježci i vítání občánků
Foto obec Alojzov
Další fotky: 
Konec října v Alojzově - dýně, ježci i vítání občánků
Konec října v Alojzově - dýně, ježci i vítání občánků

O podzimních prázdninách vyřezali společně dospělí i dětští čtenáři místní knihovny velkou dýni, která ještě nyní zdobí naši náves, a to zvláště po setmění, když se rozsvítí spolu s přistavěnými lucerničkami.

Účastníci akce si vyřezávali i ozdoby před své domovy, děti si zhotovily i ježky z brambor a kornouty vystlané listím, které jim pomohou přečkat zimu. Některé z dětí stačily i namalovat obrázky pro malé kamarády z obce.
V sobotu, v poslední říjnový den, proběhlo ve společenském sále „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“.
Starosta obce tentokrát přivítal, na tak malou obec jako je Alojzov, vskutku rekordní počet dětí, dva chlapečky a pět děvčátek, dále jejich šťastné rodiče, prarodiče i další příbuzné.
O slavnostní výzdobu sálu se postaraly knihovnice spolu s dobrovolnou pomocnicí, připravily i malou výstavku dětských prací a fotografií. Milé vystoupení předvedly žáčci MŠ z Určic, za které se jim dostalo velkého potlesku. Následovalo představení nových občánků obce, proslov starosty, zápis do pamětní knihy, předávání dárků. Po přípitku se děti mohly vyfotografovat v kolébce. „Bylo to první vítání v novém sále, jsme moc rádi, že můžeme všechny děti přivítat a poznat společně, ne tak jako doposud, kdy jsme pro nedostatek prostor museli vítání rozdělovat do několika etap. Poděkování patří paní ředitelce ze školky Lence Sýkorové za přípravu kulturního programu, účinkujícím dětem i jejich rodičům, kteří je na vystoupení přivezli ze sousedních vesnic a všem, kteří pomáhali“, dodal starosta Alojzova - Miroslav Grulich. (red)

Poslat nový komentář