Vítání občánků v Alojzově

Vítání občánků v Alojzově
ilustrační foto
Další fotky: 
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově
Vítání občánků v Alojzově

Obecní úřad a Kulturní výbor ve spolupráci s místní knihovnou přivítal v sobotu v Alojzově nové občánky. Tentokrát čtyři holčičky, jediného chlapečka rodiče omluvili. Nejen sál, ale celá obecní budova byla slavnostně vyzdobena květinami, dětskými obrázky a nafukovacími balónky. Knihovnice tentokrát vystavovaly "Mikulášskou družinu" z březových polen, která upozorňovala, že přijde už za měsíc.  A také " Alojzovský pletený betlém", zhotovený místními občankami.

Všechny vítané děti byly druhorozené, tak dorazily se svými staršími sourozenci, rodiči, prarodiči, dalšími příbuznými a známými. Po zahájení předvedly kouzelné pásmo básniček a písniček děti z MŠ Určice. Alojzov nemá školku, tak už roky spolupracuje s paní učitelkou Lenkou Sýkorovou, která vždy připraví tuto kulturní vložku. Vystoupení, za které dostaly velkou pochvalu, se moc líbilo a potlesk byl velký. Poděkování patří i rodičům přednášejících dětí, které je z vedlejších Určic ochotně přivezli. Dále promluvil k přítomným starosta obce Miroslav Grulich, který mimo jiné ve své řeči citoval z díla "Rok na vsi", kde bratři Mrštíkové popisuji zvyk vítání dětí. Když se narodilo děťátko, přišel ho představený obce přivítat a svůj projev končil slovy: Vyrůstej do síly, vyrůstej do krásy, vyrůstej k radosti obce". Následovalo předání peněžitého daru, hračky, pamětního blahopřání, zápis do kroniky, přípitek rodičů se starostou, položení do kolébky a fotografování. Závěrem starosta ještě poděkoval všem, kteří spolupracovali na zdaru tohoto krásného dne. (red)

Poslat nový komentář