Společnost hradí speciálně vybraným dětem na reálce obědy

Společnost hradí speciálně vybraným dětem na reálce obědy
ilustrační foto obedyprodeti.cz

 

RG a ZŠ města Prostějova požádala radu města o schválení přijetí dotace od společnosti Women for Women. Ta dar ve výši 55 tisíc korun poskytla v rámci svého projektu obědy pro děti se sociálním znevýhodněním této škole již po druhé, v loňském školním roce to bylo 40 tisíc na obědy pro 14 dětí.  

"Jde o úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných 15 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním pro školní rok 2015/2016," vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Podle jejích slov žáky vybírají ředitelé škol, kteří ve spolupráci s pedagogy vytipují potřebné děti . "Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, a pomoc nemohla být zneužita," dodala Hemerková, která osobně tento systém schvaluje. Obědy mají děti zaplaceny až do konce školního roku. 

Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky.

Projekt Obědy pro děti není „pouze o jídle“, ale pomáhá dětem ve dvou důležitých aspektech." Stravování ve školních jídelnách zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu. Ovšem je také důležité, že pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků. První etapa tohoto projektu, tj. školní rok 2013/2014, nám také přinesla milé zjištění. Mnoha dětem zapojeným do projektu se zlepšila i školní docházka," tvrdí zástupci společnosti. (ber)

Poslat nový komentář