Zastupitelé schválili čestná ocenění

Zastupitelé schválili čestná ocenění
ilustrační foto vecernikpv.cz

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém pondělním zasedání udělení čestných ocenění. 

1.    Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby:

 • Str. Petr BOROVIČKA

k MP nastoupil dne 1.6.1993, vykonává funkci zástupce velitele 1. směny hlídkové služby. Příkladně vede strážníky k profesionalitě, nestrannosti. Projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Ve své činnosti je uvážlivý, ale i rozhodný, vůči veřejnosti i vůči ostatním strážníkům velmi vstřícný. Významně se podílí na zajišťování úkolů veřejného pořádku, je příkladem svým kolegům.

 • Str. Oldřich KOVAŘÍK

k MP nastoupil dne 1.11.1993, po nástupu pracoval na hlídkové službě, od r. 1995 nastoupil na přestupkové oddělení, od r. 2017 vykonává funkci vedoucího přestupkového oddělení, v rámci možností zastupuje i na operačním středisku při řízení směn hlídkové služby. Ve své činnosti dosahuje velmi dobrých výsledků, kolegové se na něj obrací o odbornou radu nejen v oblasti přestupkového řízení. I s veřejností jedná vždy profesionálně s vysokou erudicí. Svým odpovědným a profesionálním přístupem je příkladem ostatním kolegům.

 • Str. Jiří NAVRÁTIL

k MP nastoupil dne 1.11.1993, nejdříve pracoval na pozici hlídkové služby, od r. 1996 vykonává funkci zástupce velitele 4. směny hlídkové služby. Při plnění úkolů je vždy důsledný a to nejen k sobě, ale i k ostatním. Strážníky hlídkové služby vede a řídí profesionálním přístupem, uplatňuje své dlouholeté zkušenosti. Ve své funkci dosahuje velmi dobrých výsledků a významně se tak podílí na zajišťování veřejného pořádku v našem městě.

 • Str. Jan SVOZIL

k MP nastoupil dne 1.7.1993, nejdříve pracoval na pozici hlídkové služby, nyní již řadu let vykonává funkci instruktora služebního výcviku. Vede výcvik donucovacích prostředků a střelecký výcvik, zajišťuje i profesionální přípravu mladších kolegů. Zajišťuje tak celoročně zdatnost strážníků v této oblasti. Má velmi dobré znalosti v oboru, které uplatňuje i při zástupech na operačním středisku. Významně se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě

2.    Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY

 • Str. Ing. Jiří TANNERT

K MP nastoupil dne 1.7.2010, nejdříve byl zařazen na hlídkovou službu. Od r. 2012 vykonává funkci strážníka okrskové služby. Má velmi dobrou místní a osobní znalost, podněty občanů v okrsku vyřizuje včas, kvalitně a profesionálně. Ve své činnosti uplatňuje profesionalitu a značný zájem o problematiku nejen v okrsku. Svým osobním přístupem je příkladem mladším kolegům. Významně se tak podílí na zajištění bezpečného prostředí v našem městě.

 • Plk. Mgr. Tomáš ADAM

Zástupce vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov, za velmi dobrou spolupráci s Městskou policií Prostějov v oblastech ochrany veřejného pořádku, zejména při sportovních akcích a na úseku prevence kriminality. Podílí se tak významně na zajištění veřejného pořádku a eliminaci kriminality v našem městě.

 • Plk. Mgr. Richard KECLÍK 

za dlouhodobou aktivní spolupráci z pozic ředitele Celního úřadu Prostějov, zástupce ředitele Celního úřadu pro Olomoucký kraj a ředitele Celního úřadu pro Olomoucký kraj se složkami IZS Prostějov v oblasti bezpečnosti a při ochraně veřejného pořádku. 

 • npor. Bc. Petr KOČÍŘ

vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 2, za velmi dobrou spolupráci s Městskou policií Prostějov v oblastech ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality. Svým přístupem se významně podílí na zajištění veřejného pořádku i na katastru našeho města.

 • por. Mgr. František KOŘÍNEK

komisař oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého kraje, za velmi dobrou spolupráci s Městskou policií Prostějov na úseku prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku. Svým přístupem se významně podílí na zajištění veřejného pořádku v našem městě.

 • mjr. Ing. Pavel TUČEK

nastoupil k hasičskému záchrannému sboru Prostějov dne 1.1.2003. Z počátku působil na pracovišti ochrany obyvatelstva, v roce 2010 byl ustanoven na funkci vedoucího pracoviště prevence, OOB a KHP na územním odboru Prostějov. Od svého nástupu k HZS organizuje skupinu prevence a účastní se akcí pořádaných městem Prostějov v oblasti preventivně výchovné činnosti např. O pohár Zdravého města, Den s IZS, Aktivní senior, Burza volného čas. Ke všem činnostem přistupuje aktivně a svědomitě.

 • nprap.. Zdeněk VYSLOUŽIL

nastoupil ke sboru do Prostějova dne 19.12.1983. V době nástupu byl zařazen na funkci hasič. Od r. 1986 vykonává funkci samostatný odborný inspektor oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů. Zúčastňuje se všech akcí pořádaných městem Prostějov v oblasti preventivně výchovné činnosti jako člen skupiny prevence HZS. Svým přístupem přispívá ke zvyšování požární bezpečnosti v našem městě.

3      Čestnou plaketu Městské policie Prostějov

 • Ing. Zdeněk FIŠER

první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. Významně se podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě a vytváří tak podmínky pro udržitelný rozvoj našeho města. V oblasti výstavby a rekonstrukcí vytváří podmínky přispívající ke snižování bezpečnostních rizik a prevence kriminogenních jevů. Zasloužil se za realizaci rekonstrukce budovy Vápenice 27 a vytvoření tak velmi dobrých podmínek sociálního zázemí pro strážníky městské policie.

 • PaedDr. Jan KRCHŃAVÝ

Ředitel ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, zastupitel města, za dlouholetou aktivní spolupráci v oblasti prevence kriminality v rámci vzdělávání žáků základních škol. Za celoživotní příkladnou práci s dětmi, jeho vstřícný postoj k aktivitám zaměřených na prevenci kriminality. Svým přístupem jednoznačně přispívá k rozvoji bezpečí v našem městě.

 • Jana HALVADŽIEVOVÁ

členka rady Statutárního města Prostějova, předsedkyně bytové komise, za velmi aktivní přístup ke zkvalitnění života seniorů a zdravotně postižených v Prostějově. Tím se významně podílí na snižování kriminogenních faktorů v našem městě.

Čestný odznak Městské policie Prostějov za zásluhy lze udělit strážníkovi Městské policie Prostějov nebo jiné fyzické osobě jako výraz ocenění za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku, nebo jako ocenění spolupráce s Městskou policií Prostějov, nebo jako ocenění za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality. Konkrétní důvody jsou uvedeny v návrhu.

Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost I. stupně lze udělit za příkladný výkon služby strážníka Městské policie Prostějov, při dosažení délky služby 25 let. Navrhovaní dosahují velmi dobrých výsledků, v r. 2018 dosahují 25 let odsloužených u MPPV a proto jsou navrhováni.

Čestnou plaketu Městské policie Prostějov lze udělit strážníkovi Městské policie Prostějov za příkladný výkon služby nebo provedení příkladného zákroku či úkonu mimo výkon služby. Tuto plaketu lze udělit i jinému zaměstnanci Statutárního města Prostějova, či jiné fyzické či právnické osobě za nadstandardní jednání při zajištění veřejného pořádku. (red)

Poslat nový komentář