Pro správné prohlížení webu je nutné povolit javascript.

Za odpadky budeme příští rok platit stejně, jako letos

Za odpadky budeme příští rok platit stejně, jako letos
ilustrační foto

Rada města Prostějova doporučila zastupitelům vydat Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba místního poplatku na rok 2016 nebude zvýšena a zůstává v celkové výši 600 korun.

Novinkou osvobození od placení poplatku za svoz komunálního odpadu pro fyzickou osobu, která je umístěna
* do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
* do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
* v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
* v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Dále se ruší solidární odpovědnost za zaplacení místních poplatků mezi poplatníkem a jeho zákonným zástupcem. Obecní úřad v takovém případě vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Další podstatnou změnou je dána možnost obecnímu úřadu zcela nebo částečně prominout místní poplatek nebo jeho příslušenství za svoz komunálního odpadu z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu, a to na žádost poplatníka a v případech, kdy to lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. K takovému prominutí poplatku je příslušný obecní úřad v rámci přenesené povinnosti. Tato ustanovení nabývají účinnosti již patnáctým dnem po dni vyhlášení novely zákona ve sbírce zákonů, tj. 29. 10. 2015. (red)

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Prosím opište text z obrázku.
Image CAPTCHA
Nezáleží na velikosti písmen
sex hikayeleri escort fethiye fresh hair style top hair style popular hair style