Podnikatelé a manažeři se setkali s vedením města

Podnikatelé a manažeři se setkali s vedením města
ilustrační foto

 

Okresní hospodářská komora ve spolupráci s agenturou CzechInvest a statutárním městem Prostějov organizovala setkání podnikatelů a vedení města v Národním domě.

Vedení města seznámilo více jak šest desítek podnikatelů s plánovanými investičními aktivitami na území města a odpovídalo na četné dotazy. Mezi ně patřila např. výstavba kruhového objezdu na Přikrylově náměstí a s tím související dopravní omezení, které bude trvat přes celé prázdniny, jak uvedla 1.náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková, která zároveň vyzvala přítomné ke shovívavosti a trpělivosti. Dále byla řešena otázka nové průmyslové zóny v oblasti Brněnské ul. za hřbitovem či výsadba nového parku u Okružní ulice. Byla také zmíněna problematika dopravní dostupnosti zaměstnanců na trase PV - Přerov a Přerov – PV. Primátor Miroslav Pišťák reagoval, že tato záležitost je v gesci Olomouckého kraje, ale zmínil, že zástupci města budou apelovat na kraj k řešení této velice tíživé situace. Podnikatelé byli zástupci města vyzváni k písemným podnětům, aby tyto mohly být kompetentně a v co nejkratších termínech řešeny.

V další části setkání seznámili zástupci regionální kanceláře CzechInvestu pro Olomoucký kraj přítomné s novými výzvami v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jednalo se konkrétně o programy Potenciál, Inovace, Spolupráce, Nemovitosti, Úspory energie, Partnerství znalostního transferu, Školicí střediska, Marketing, ICT a sdílené služby, Technologie pro mikropodniky. V průběhu prezentací byly zodpovídány četné dotazy.

Upozorňujeme žadatele, že svůj podnikatelský záměr je možné konzultovat s pracovníky regionální kanceláře CzechInvestu i s pracovníky Okresní hospodářské komory v Prostějově a to zcela zdarma.

 

Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově

Poslat nový komentář