Přibudou v centru města nové informační tabule?

Přibudou v centru města nové informační tabule?
Foto archiv Okrašlovací spolek
Další fotky: 
Přibudou v centru města nové informační tabule?

 

Víte, že v městské památkové zóně v Prostějově je 43 nemovitých kulturních památek a jedna národní kulturní památka? V historickém centru, které je památkovou zónou od roku 1990, se pravděpodobně v nejbližší době objeví tabule, na kterých si o těchto stavbách přečtete spoustu zajímavostí. Rada města právě vyhlásila záměr pronájmu pozemků.

S nápadem informačních cedulí přišel již před časem člen Okrašlovacího spolku města Prostějova, Josef Dekastello. Okrašlovací spolek nechal vůbec první tabuli tohoto zaměření vyrobit a instalovat u městských hradeb ve Školní ulici. "Máme na to spoustu kladných ohlasů, a tak jsme se rozhodli, že necháme udělat ještě dvě podobné tabule, věnované právě objektům v památkové zóně. Jsou na nich jak fotografie objektů, tak jejich názvy a umístění," vysvětlila předsedkyně spolku Milada Sokolová.

Podle jejích slov už k tomu, aby se i samotní Prostějované mohli dozvědět spoustu zajímavostí o historických stavbách ve městě, chybí jen málo. "Máme souhlas příslušných odborů a také památkářů, se kterými jsme pečlivě konzultovali vzhled i obsah tabulí," dodala Sokolová s tím, že k osazení zatím chybí souhlas rady města.

Nové informační tabule by měly být umístěny na náměstí E. Husserla a na Pernštýnském náměstí. Jejich instalace proběhne podle Milady Sokolové co nejdříve, jakmile obdrží souhlas rady. (ber)

Poslat nový komentář