Kraj podpoří kampaně proti HIV infekci a proti obezitě

Kraj podpoří kampaně proti HIV infekci a proti obezitě
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

 

Částku ve výši 82 tisíc korun uvolní Olomoucký kraj na dva projekty určené žákům základních škol. Jde o podporu programu „Buď HIV negativní, chraň svůj život“ a projekt „Putování za zdravým jídlem Olomouckého kraje“, který zacílí na boj proti dětské obezitě.

Projekt „Buď HIV negativní, chraň si svůj život“ je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Preventivně výchovná akce má sloužit především jako osvěta před pohlavně přenosnými chorobami. Přestože Česká republika patří mezi země s nejnižším výskytem HIV infekce v Evropě, počet nově infikovaných lidí se stále zvyšuje. Ke 31. březnu 2014 je u nás registrováno 2 196 HIV pozitivních lidí, v Olomouckém kraji je jich 58.

Druhý projekt by měl zlepšit znalosti dětí o správné výživě. Program „Putování za zdravým jídlem Olomouckého kraje“ je reakcí na nárůst nadváhy a obezity v dětské populaci. Zábavnou formou hry se žáci seznámí jak s teorií, tak s praktickými dovednostmi. Projekt je určen pro žáky 3. až 5. tříd základních škol.

Osvětové kampaně zrealizují ve školách pracovníci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje od září do listopadu ve školním roce 2014/2015. Ještě do srpna osloví stanice všechny základní školy v regionu s nabídkou zúčastnit se výše uvedených aktivit. (red)

Poslat nový komentář