Začínající včelaři získají od kraje finanční podporu

Začínající včelaři získají od kraje finanční podporu
ilustrační foto

 

Mezi začínající včelaře v Olomouckém kraji bude v letošním roce rozdělena částka 400 tisíc korun. Pravidla pro poskytnutí dotace schválili na svém jednání krajští radní. Současně odsouhlasili skutečnost, že o podporu ze strany kraje může včelař požádat pouze zpětně, tedy na výdaje již uskutečněné.

Letošní pravidla pro poskytnutí dotace na zakládání včelstev stanovují poprvé i minimální výši dotace. Ta představuje částku 5 tisíc korun. Maximální výše příspěvku poskytovaná jednomu začínajícímu včelaři je pak limitovaná částkou 10 tisíc korun. Tato suma může činit až 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku musí být fyzicky nebo datovou schránkou doručeny na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje do 30. června do dvou hodin odpoledne. O poskytnutí dotace jednotlivým žadatelům rozhodnou radní kraje v červenci. (red)

Poslat nový komentář