Příspěvky Olomouckého kraje v oblasti sportu v roce 2015

Příspěvky Olomouckého kraje v oblasti sportu v roce 2015
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

 

Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Příspěvky v oblasti sportu v roce 2015, který je zaměřen na podporu sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.

V rámci tohoto dotačního titulu mohou zájemci žádat o příspěvek na podporu celoroční sportovní činnosti subjektů (v Programu I) a na podporu sportovních akcí regionálního charakteru (v Programu II).

Termín pro podávání žádostí je stanoven od 1. 10. 2014 do 5. 1. 2015 do 16:00 hodin.

Žádosti a ostatní informace k poskytování příspěvků v oblasti sportu jsou dostupné na webu Olomouckého kraje na adrese: http://www.kr-olomoucky.cz/prispevky-v-oblasti-sportu-cl-684.html. (red)

Poslat nový komentář