Titul Mistr tradiční rukodělné výroby obdrží Jaroslav Lakomý

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby obdrží Jaroslav Lakomý
ilustrační foto

Narodil se v rodině mistrů pokrývačů, věnuje se opravám střech památkově chráněných objektů a pracuje pouze s tradičními materiály šindelem a břidlicí. Jaroslav Lakomý ze Štítů za svou práci a dodržování tradičních technologických postupů od Olomouckého kraje obdrží titul Mistra tradiční rukodělné výroby.

Jaroslav Lakomý poprvé pokryl šindelem střechu kostela v Brníčku v roce 1966 a od té doby opravil a pokryl střechy zhruba 200 památkově chráněných objektů, zejména na území Olomouckého kraje. Pracoval například i na Katedrále sv. Víta v Praze. Řemeslu vyučil i svého syna Jaroslava Lakomého. V roce 2014 odešel do důchodu a živnost synovi předal. I nadále se však řemeslu věnuje.
„Ocenění je uznáním a podporou těch, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Radovan Rašťák.
Titul Mistr tradiční rukodělné výroby se uděluje doživotně a nejvýše třem osobám ročně. Udělení titulu bude provázet přidělení značky Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje a zapíše se na Seznam nositelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje.
Vlastní udělení titulu „Mistr“ panu Lakomému se uskuteční v příštím roce na vybrané významné akci v regionu.
V únoru 2015 udělila krajská rada poprvé titul třem vybraným osobnostem:
* panu Alfredu Stawaritschovi v oboru tradiční kovářství,
* paní Jarmile Vítoslavské v oblasti výroby hanáckého lidového textilu,
* paní Miloslavě Zatloukalové v oblasti práce z lýka a slámy.
Titul byl výše jmenovaným předán v rámci přidělování Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2014 v dubnu v Prostějově. (red)

Poslat nový komentář