Kraj prodává kulturní památku. Obytný dům řádových sester ve staré nemocnici

Kraj prodává kulturní památku. Obytný dům řádových sester ve staré nemocnici
ilustrační foto archiweb.cz

Olomoucký kraj zveřejnil dnes záměr Olomouckého kraje. Ten hodlá odprodat obytný dům v Prostějově, dříve Domov řádových ošetřovatelek a ženského personálu nemocnice. K prodeji jsou i pozemky. Objekt z roku 1933 byl v červnu vyhlášen kulturní památkou.

Funkcionalistický objekt z roku 1933, jehož autorem je uznávaný architekt Eduard Žáček, chce kraj prodat za 6 milionů korun.

Má i několik podmínek, mimo jiné to, že nemovitosti budou využívány v souladu s územním plánem sídelního útvaru Prostějov za účelem poskytování sociálních nebo zdravotnických služeb. Kupující se navíc musí zavázat k rekonstrukci objektu. „Nejpozději do tří let od nabytí vlastnického práva k nemovitostem kupující zajistí pravomocné stavební povolení na rekonstrukci objektu a zahájí stavební práce,“ píše se v záměru.

Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají do 29. 8. 2016 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Budovu přitom kraj prodával již začátkem letošního roku, prodej byl ale přerušen právě kvůli prohlášení objektu kulturní památkou. (ber)

Poslat nový komentář