Hejtmanství dá na prevenci kriminality statisíce korun. I na Prostějovsko

Hejtmanství dá na prevenci kriminality statisíce korun. I na Prostějovsko
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Celkem 1,5 milionu korun rozdělí olomoucké hejtmanství mezi osmnáct úspěšných žadatelů o finanční prostředky na podporu prevence kriminality. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém posledním jednání.

V rámci dotačního titulu mohly o finanční prostředky žádat obce a dobrovolné svazky obcí například na zřízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů, osvětlení nebo oplocení. Nestátní neziskové organizace pak měly možnost žádat o peníze na činnost spojenou například s kyberkriminalitou, kyberšikanou nebo na probační a resocializační programy pro dětské a mladistvé delikventy.

„Podpořili jsme čtyři neinvestiční projekty v celkové výši 290 tisíc a čtrnáct investičních projektů za přibližně 1,2 milionů korun. Mezi úspěšnými žadateli je například nezisková organizace Ryzáček, která dotaci využije na psychoterapii pomocí koní pro chlapce z výchovného ústavu v Dřevohosticích. Peníze posíláme také do města Javorník, které vybuduje kompletní nové osvětlení v Nádražní ulici,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.

Dotační titul na podporu prevence kriminality byl vyhlášen v únoru letošního roku jako součást programu pro sociální oblast, kam spadá také podpora integrace romských komunit, podpora prorodinných aktivit a podpora aktivit směrujících k sociálnímu začleňování.

Úspěšní žadatelé – neinvestiční projekty:

Ryzáček, z.s. – Psychoterapie pomocí koní pro mladistvé delikventy – 81.000,-Kč

KAPPA-HELP, z.s. – Interaktivní preventivní program zaměřený na rizikové chování a kriminalitu v kyberprostoru pro žáky ZŠ a SŠ Olomouckého kraje – 51.000,-Kč

Sdružení D, z.ú. – Kampaně prevence kyberšikany „Nenávist na internet nepatří“ na školách v Olomouckém kraji – 78.000,-Kč

Univerzita Palackého v Olomouci – ONLINE PORADNA E-BEZPEČÍ – 80.000,-Kč

 

Úspěšní žadatelé – investiční projekty:

Bílá Voda – Kamerový systém v Bílé Vodě - 131.000,-Kč

Mikroregion Konicko – Bezpečný Mikroregion Konicko III – 54.000,-Kč

Dubicko – Kamerový systém v obci Dubicko – 63.000,-Kč

Javorník – Javorník – VO - rekonstrukce ul. Nádražní (osvětlení) – 148.000,-Kč

Hanušovice – Modernizace oplocení Mateřské školy Hanušovice – 76.000,-Kč

Kojetín – Rozšíření MKDS v Kojetíně 2017 – 71.000,-Kč

Střeň – Kamerový systém v obci Střeň – 93.000,-Kč

Náklo – Doplnění kamerového systému Náklo – 58.000,-Kč

Plumlov – PLUMLOV – 2. etapa výstavby kamerového monitorovacího systému – 63.000,-Kč

Mohelnice – Návrh rekonstrukce a doplnění Městského kamerového dohledového systému města Mohelnice – 114.000,-Kč

Hlubočky – Kamerový systém v obci Hlubočky – 86.000,-Kč

Litovel – Rozšíření městského kamerového dohledového systému – 107.000,-Kč

Němčice nad Hanou – Rozšíření kamerového a monitorovacího systému města Němčice nad Hanou – 106.000,-Kč

Štěpánov – Kamerový systém kostel sv. Vavřince – hřbitovní část + přilehlé parkoviště a workoutové hřiště – 40.000,-Kč (zdroj kr-olomoucky.cz)

 

Poslat nový komentář