Oprava Vrahovické se blíží. Je zahájeno stavební řízení

Oprava Vrahovické se blíží. Je zahájeno stavební řízení
Ilustrační foto ber

Olomoucký kraj v zastoupení HOR – invest s.r.o., podali dne 20.2.2018 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/150 Prostějov - Přerov“, úsek „B“ ul. Vrahovická –I. etapa. Předmětem stavby je stavební úprava silnice od náměstí Padlých hrdinů po most přes Hloučelu (včetně mostu). Současně budou opraveny okolní chodníky a dostane se i na cyklostezku. 

Součástí stavebních úprav je stavební úprava křižovatky ulic Vrahovická x Průmyslová, kde dojde k usměrnění dopravních proudů a na vedlejší komunikaci (ulice Průmyslová) bude vybudován středový ostrůvek kapkovitého tvaru typu B, který též bude sloužit jako dělící ostrůvek místa pro přecházení.  

"Základní šířka jízdního pásu, v úseku ZÚB - most ev.č. 150-072, je 10,0 m. Tato šířka bude využita pro vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty v šířce 1,50 m. a to v obou směrech. Výjimku bude  tvořit úsek od železničního přejezdu po stanici pohonných hmot Benzina, kde bude s ohledem na šířkové poměry a pozici objektu stávajícího podchodu vyznačen pouze koridor pro cyklisty," doplnil vedoucí Odboru dopravy Miroslav Nakládal. (ber)

ibuyessayonline

Poslat nový komentář