Pálení čarodějnic může přijít na půl milionu, varují hasiči

Pálení čarodějnic může přijít na půl milionu, varují hasiči
ilustrační foto internet

 

Poslední dubnový večer se na mnoha místech rozzáří ohně po celé naší republice. Poslední dubnový večer je totiž od nepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění.

Občané by v tento den neměli zapomínat na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.

Ze zákona o požární ochraně si všichni občané musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 tisíc korun, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až do výše 25 tisíc korun. „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, tedy i pálení ohňů při oslavě čarodějnického dne, předem oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být udělena pokuta až do výše 500 tisíc korun,“ uvedla mluvčí olomouckých hasičů Vladimíra Hacsiková.(red)

Poslat nový komentář